ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20. Պօղոսի ճամբորդութիւնները և գործերը Յունաստանում և Ասիայում։

Գործք Առաքելոց 20