ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 21. Պօղոսի ճամբորդութիւնները և գործերը Սիւրիայում և Երուսաղէմում։

Գործք Առաքելոց 21