ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 24. Պօղոսը ամբաստանվում է Փելիքս կուսակալի առաջին։ Պաշտպանողական պատասխան է տալիս։

Գործք Առաքելոց 24