ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 28. Պօղոսի գործերը Մելիտէում։ Հռովմ հասնում և այնտեղ երկու տարի քարոզում է։

Գործք Առաքելոց 28