ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 4. Առաքեալների դէմ հալածանք։ Հաւատացեալաները միաբան են հոգով և ողորմութեամբ։

Գործք Առաքելոց 4