ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 5. Անանիայի և Սափիրայի մահը։ Հիւանդներ բժշկվում են։ Առաքեալները բանտարկվում են, բայց ազատվում. Ուրախութիւնով քարոզում են։

Գործք Առաքելոց 5