ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 10. Հաւատքի արդարութեան և օրէնքի արդարութեան բաղդատութիւնը։

Հռովմեացիս 10