ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 11. Ընդունելի լինելը անփոփոխ է։ Հեթանոսները չեն կարող պարծենալ Հրէաների դէմ, որովհետեւ նորանց փրկութեան համար խոստմունք կայ։

Հռովմեացիս 11

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 11. Ընդունելի լինելը անփոփոխ է։ Հեթանոսները չեն կարող պարծենալ Հրէաների դէմ, որովհետեւ նորանց փրկութեան համար խոստմունք կայ։