ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 11. Ընդունելի լինելը անփոփոխ է։ Հեթանոսները չեն կարող պարծենալ Հրէաների դէմ, որովհետեւ նորանց փրկութեան համար խոստմունք կայ։

Հռովմեացիս 11