ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 12. Բանաւոր պաշտօնը և քրիստոնէական կեանքի կանոններ։

Հռովմեացիս 12