ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 13. Մարդիս պարտականութիւնները հանդէպ իշխանութիւններին, հանդէպ իր դրացիներին և հանդէպ ինքնիրան։

Հռովմեացիս 13

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 13. Մարդիս պարտականութիւնները հանդէպ իշխանութիւններին, հանդէպ իր դրացիներին և հանդէպ ինքնիրան։