ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 14. Տկարների հանդէպ քրիստոնէական ազատամտութիւն։

Հռովմեացիս 14

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 14. Տկարների հանդէպ քրիստոնէական ազատամտութիւն։