ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 15. Քրիստոսի օրինակին հետևելով տկարները զօրացնելու պարտականութիւնը։

Հռովմեացիս 15