ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 16. Այլևայլ բարևներ։ Հերձուածողներից և գայթակղութիւն տուողներից զգուշանալու յորդոր։

Հռովմեացիս 16