Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 1. Յորդոր միաբան լինելու և Աստուածանից եղող իմաստութիւնը ունենալու։

Ա Կորնթացիս 1