Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 13. Սէրի գովասանքը. Նորա գերազանցութիւնը միւս պարգևներից։

Ա Կորնթացիս 13