Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 14. Լեզուների գործածութիւնը եկեղեցու հոգևոր շինութեան համար։

Ա Կորնթացիս 14