Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 15. Յարութինը և յարուցեալ մարմինների փառքը։

Ա Կորնթացիս 15