Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 16. Բարեգործութեան համար տուրք ժողովել. Հաւատքի մէջ հաստատ մնալ։

Ա Կորնթացիս 16