Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 5. Ազգապիղծ անձին սատանայի մատնուիլը։ Անառակներից պէտք է ետ քաշուիլ։

Ա Կորնթացիս 5