Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 7. Ամուսնութեան, կուսութեան և կնոջ այրիութեան մասին։

Ա Կորնթացիս 7