Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 10. Առաքեալը ցոյց է տալիս իր հոգևոր իշխանութինը։ Սուտ առաքեալների ունայնամտութիւնը։

Բ Կորնթացիս 10