Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 13. Յորդորանք ինքնաճանաչութեան և կատարելութեան։

Բ Կորնթացիս 13