Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 9. Առատաձեռնութեամբ սերմանելու յորդոր. Աստուած վարձատրում է մեր ողորմութիւնները։

Բ Կորնթացիս 9