ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 46․ Յակոբը հասնում է Եգիպտոս։ Իսրայէլի որդիքը։ Յովսէփի ընդունելութիւնը իր հօրը։

ԾՆՆԴՈՑ 46