ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ 6. Ողորմած և ներողամիտ լինելու յորդոր։

Գաղատացիս 6