ԵՓԵՍԱՑԻՍ

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 4. Յորդոր Քրիստոսով միաբանութեան, և պատուէր պիղծ գործերը ձգելու։

Եփեսացիս 4