ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 48․ Յակոբը օրհնում է Եփրեմին և Մանասէին։

ԾՆՆԴՈՑ 48