ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ 3. Առաքեալը ամեն բանից հրաժարում է Յիսուս Քրիստոսի համար։

Փիլիպպեցիս 3