ՀԵՍՈՒ

Հեսու 10. Յեսուի հրաշալի յաղթութիւնը հինգ Ամօրհացի թագաւորների դէմ: Ուրիշ յաջողութիւններ:

Հեսու 10