ՀԵՍՈՒ

Հեսու 12. Յորդանանի այս եւ այն կողմին յաղթուած եռեսունևմէկ թագաւորներ:

Հեսու 12