ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 3․ Նախաստեղծների մեղանչելը. Անէծքը և առաջին խոստմունքը։

ԾՆՆԴՈՑ 3