ՀԵՍՈՒ

Հեսու 3. Իսրայէլը չոր ոտքով անցնում է Յորդանանովը:

Հեսու 3