Հեսու 7. Աքարի գողութիւնը չարիք է բերում ժողովրդին: Նորան քարկոծում են:

Հեսու 7