ՀԵՍՈՒ

Հեսու 8. Գային առնվում է: Գեբազ և Գարիզին սարերի վերայ ասում են օրհնութիւնը և անէծքը:

Հեսու 8