Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ

Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 2. Առաքեալին՝ աւետարան քարոզելը. Թեսաղոնիկեցիների համբերութիւնը։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 2