Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ

Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 3. Առաքեալի հոգսը և բարեմաղթութիւնները Թեսաղոնիկեցիների համար։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 3