Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​3. Եպիսկոպոսի, սարկաւագի և եկեղեցու յատկութիւնները։

Ա Տիմոթեոս 3