Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​4. Մի մեծ ուրացութեան գուշակութիւն։ Յորդոր բարեպաշտ լինելու։

Ա Տիմոթեոս 4