Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​5. Պատուէրներ երէցներին՝ ուրիշների հետ իրանց ունեցած ընթացքի մասին։

Ա Տիմոթեոս 5