Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​6. Պատուէրներ երէցներին, ծառաներին և արծաթասէր հարուստներին։

Ա Տիմոթեոս 6