Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Բ ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​​1. Պօղոս առաքեալի սէրը դէպի Տիմոթէոսը, խրատ հաւատքում հաստատ լինելու։

Բ Տիմոթեոս 1