Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Բ ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​​2. Տիմոթէոսին խրատ իր պարտքը կատարելու, հաստատուն և համբերող լինելով։ Տիրոջ ծառայի վարքը։

Բ Տիմոթեոս 2