Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Բ ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​​3. Գուշակութիւն բարքերի ապականութեան։ Սուրբ Գրքերի գովասանքը։

Բ Տիմոթեոս 3