Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Բ ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​​4. Առաքեալը յորդորում է Տիմոթէոսին իր պաշտօնը ջանքով և արթնութիւնով կատարել։ Առաքեալի բարի պատերազմը և վստահութիւնը։

Բ Տիմոթեոս 4