ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​1. Յիսուս Քրիստոս, Աստուծոյ Որդին, հրեշտակներից և ամեն արարածներից գերազանց է։

Description

Եբրայեցիս 1