ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​10. Օրէնքը գալու բարիքների միայն շուքն ունի։ Քրիստոսի մարմինի մէկ անգամ պատարագուիլը մշտնջենաւորապէս սրբեց մեղքերը։

Եբրայեցիս 10