ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​11. Հաւատքը ինչ է։ Հաւատքի արդիւնաւոր պտուղները հին նահապետների կեանքում։

Description

Եբրայեցիս 11