ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​11. Հաւատքը ինչ է։ Հաւատքի արդիւնաւոր պտուղները հին նահապետների կեանքում։

Եբրայեցիս 11