ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​12. Յորդոր հաստատ հաւատք, համբերութիւն և աստուածպաշտութիւն ունենալու։ Նոր ուխտի գերազանցութիւնը հինիցը։

Description

Եբրայեցիս 12