ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​12. Յորդոր հաստատ հաւատք, համբերութիւն և աստուածպաշտութիւն ունենալու։ Նոր ուխտի գերազանցութիւնը հինիցը։

Եբրայեցիս 12