ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​13. Զանազան յորդորանքներ քրիստոնէավայել կեանքի և մաքուր վարդապետութեան մասին։

Description

Եբրայեցիս 13