ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​4. Քրիստոնեաները հանգիստը կ’ստանան հաւատքով։ Մեր մեծ քահանայապետ Յիսուսով կարող ենք համարձակօրէն գնալ շնորհքի աթոռի առաջը։

Description

Եբրայեցիս 4